19 sie 2017

Zielna, Orla i Kozia przed II wojną światową

Jak w temacie, żadnych niespodzianek.


PASTA i Zielna w roku 1932.

Budynek przy Orlej 8 przed wojną i obecnie...

A na koniec Kozia w 1931 roku.

Fotografie archiwalne pochodzą z książki Emilii Boreckiej, "Portret Warszawy lat międzywojennych" (vide: źródła). Stan współczesny to rok 2017.

17 sie 2017

Wola nieprawdziwa, za to przedwojenna

Tereny, które dziś możemy obejrzeć na zdjęciach, przed wojną nie należały do Woli, ale od jakichś siedemdziesięciu lat do niej należą - no i popatrzmy, jak się owe miejsca wolsko-niewolskie pozmieniały.


Żelazna przy Chłodnej, w tle kościół Karola Boromeusza.

Wylot Wroniej na Chłodną...

A to już narożnik Grzybowskiej i Waliców. 
A na koniec Solna 3 - ulica, po wojnie wchłonięta przez Marchlewskiego, obecnie Jana Pawła II.

Fotografie archiwalne pochodzą z książki Emilii Boreckiej, "Portret Warszawy lat międzywojennych" (vide: źródła). Stan współczesny to rok 2017.

15 sie 2017

Przedwojenne Powiśle

Powiśle ma swój niezaprzeczalny urok, chyba dziś większy niż przed wojną, gdy częściowo było bardzo ubogą i mało elegancką częścią miasta. Popatrzmy na kilka przedwojennych zdjęć.

Jedynym elementem, który łączy dwie fotografie, jest widoczny po lewej stronie kościół św. Trójcy. Tam, gdzie po prawej stronie stały domy, dziś biegnie Wisłostrada.

Strajk robotników (1935 r.) w zakładzie przy ulicy Mącznej 2. Budynek, którego fragment widać na zdjęciu, stał mniej więcej w tym miejscu.
A to już rok 1933 i Wybrzeże Kościuszkowskie z widocznym mostem średnicowym w tle.

Fotografie archiwalne pochodzą z książki Emilii Boreckiej, "Portret Warszawy lat międzywojennych" (vide: źródła). Stan współczesny to rok 2017.