20 sty 2019

Śródmieście 1979-2018

Dziś dwie fotografie ze "Stolicy" nr 11/79.


Księgarnia MDM, do dziś istniejąca, choć w mniejszym rozmiarze, na fotografii Henryka Jurko.

"Mister Warszawy" na Kredytowej 8 na zdjęciu Janusza Pokorskiego.

18 sty 2019

Warszawa lat 60 i 70 XX w.

Ulica Kruczkowskiego, sfotografowana w 1965 roku przez Janusza Smogorzewskiego ("Stolica" 42/65).

Plac Trzech Krzyży w 1970 roku (fot. S. Stanisławski, "Stolica" 38/70).
I plac Dąbrowskiego (fot. Henryk Jurko,  "Stolica" 38/70).

Współczesne fotografie pochodzą z 2018 r. 

16 sty 2019

Warszawa, której już nie ma

Pierwsze zdjęcie w dzisiejszym zestawie pojawia się błędnie opisywane jako pałacyk Marysieńki na Marymoncie. A nie jest to ten obiekt (pałacyk stał kilkaset metrów dalej i nie zachował się, na jego reliktach stoi kościół) - fotografia przedstawia willę Grossego, zwaną "Grossówką". Zniszczona podczas wojny, została zastąpiona przez blok. W podwórku ostał się kawałek muru z tabliczką.

Fotografia z ok. 1917 roku z "Korzeni miasta" (vide: źródła).


Akwarela J. Bagieńskiej z 1925 roku przedstawia plac Żelaznej Bramy. Po lewej zniszczony podczas wojny Gościnny Dwór, w tle Hale Mirowskie a po prawej pałac Lubomirskich, w 1970 obrócony frontem do Marszałkowskiej. '


Współczesne zdjęcia to stan z 2018 r.

14 sty 2019

Warszawa lat 50, 60 i 70 XX wieku

Rok 1951 - zdjęcie Leona Jabrzemskiego ("Stolica" 11/79) ukazuje teren placu Konstytucji tuż przed zabudowaniem socrealistyczną Marszałkowską Dzielnicą Mieszkaniową. 


Rok 1965. Parada na placu Piłsudskiego (wówczas Zwycięstwa) w obiektywie Henryka Jurko dla "Stolicy" 44/65 .

Rok 1974 - wykopy przy budowie Dworca Centralnego, poszerzaniu Alej Jerozolimskich i powstawaniu estakad tamże. Fotografia Henryka Jurko ("Stolica" 21/74). 

Współczesne ujęcia to stan z 2018.