1 sty 2018

Śródmieście lat siedemdziesiątych w rysunkach Mariana Stępnia

Arsenał w roku 1971 i 2017. Dziś specjalny psi wybieg jest za budynkiem.

Pałac Pod Czterema Wiatrami na Długiej w 1972 roku.

I skrzyżowanie Świętokrzyskiej z Nowym Światem, także 1972 r.

Ilustracje Mariana Stępnia pochodzą z książki Jacka Wołowskiego "Moja Warszawa" (vide: źródła). Fotografie ukazują stan z 2017 r.

2 komentarze: